Literatūra

 

   Knygų fotografijos tema mano bibliotekoje nėra daug, tačiau jos labai įvairios. Tai ir fotografijos vadovėliai, centrinės jaunųjų technikų stoties išleistos brošiūros, žinynai, nuotraukų albumai, parodų katalogai. Nemažai knygų rusų kalba. Yra ir pačių naujausių - apie skaitmeninę fotografiją. Visos jos man mielos ir   brangios, ne kartą žiūrėtos peržiūrėtos, tačiau pati brangiausia man "25 fotografijos pamokos". Tai pirmoji   knyga   supažindinusi mane su fotografija, išmokiusi mane fotografuoti, paskatinusi rimtai domėtis fotografija. 

 

 

   L979

 

 

 

Literatūra lietuvių kalba
 

1953

  *** L039-000. A. Gusevas Fotomėgėjo vadovas Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius.-1953

1954

   *** L004-000. Jofisas E. A. Praktinis fotografijos vadovėlis.-V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954.-228 p., iliustr., 16 iliustr. lap.
1955
   *** L074-000. D.Z. Bunimovičius Kaip pačiam pasigaminti fotodidintuvą Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Vilnius - 1955.
1958
   *** L015-000. V.P.Mikulinas 25 fotografijos pamokos. Praktinis vadovas. Versta iš perdirbto vienuoliktojo rusiško leidimo, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius, 1958.
1961
   *** L001-000. Karpavičius P. Spalvotosios fotografijos praktika.-V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.-235 p., ilistr., 8 iliustr. lap.
1964
   *** L006-000. Geležiūnas V. ir Švambaris P. Mėgėjiškų kino filmų gamybos technika.-V.: Mintis, 1964.
   *** L046-000. Mėgėjiškos kino kameros. Informacinis laiškas Nr. 4, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1964 m.
   *** L840000 LIETUVA ŠIANDIEN Sudarė Česlovas Zgirskis. Dailininkas Vytautas Kalinauskas. Leidykla "Mintis", Vilnius, 1964.
1966
   *** L048-000. Fotomėgėjų būrelio pavyzdinė programa. LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Šviesa. Kaunas 1966
1967
   *** L042-000. Inversinis kino juostų ryškinimas . Informacinis laiškas Nr. 7, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1967 m.
1968
   *** L045-000. Negatyvų ryškinimas. Informacinis laiškas Nr. 19, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1968 m.
1969

   *** L814000 Lietuvos fotografija. Vilnius. Vaga. 1969 m. Sudarytojas Virgilijus Juodakis.  

1971
   *** L069-000. Lietuvos fotografija. Sudarytojas Skirmantas Valiulis. Vaga. Vilnius, 1971 m.
1972
   *** L017-000. Mėgėjiška fotoreprodukcija. Informacinis laiškas Nr. 32. Lietuvos TSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius, 1972 m.
   *** L018-000. Šiuolaikiniai fotoaparatai. Informacinis laiškas Nr. 31. Lietuvos TSR Švietimo Ministerijos Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius, 1972 m.
   *** L041-000. Pozityvinio proceso ypatumai. Informacinis laiškas Nr. 30, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1972 m.
1974
   *** L016-000. Dirbtinė šviesa portretavime. Metodinis-informacinis laiškas Nr. 40. Lietuvos TSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius, 1974 m.
   *** L019-000. Fotokadro kompozicija. Metodinis-informacinis laiškas Nr. 37. Lietuvos TSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius, 1974 m.
1976
   *** L040-000. Fotomedžiagų savybės. Metodinis-informacinis laiškas Nr. 47, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1976 m.
   *** L047-000. ORVO CHROM juostų ryškinimas. Metodinis-informacinis laiškas Nr. 45, LTSR Švietimo Ministerija Centrinė jaunųjų technikų stotis. Vilnius 1976 m.
   *** L745-000 Romualdas Rakauskas Mūsų Kaunas. Nuotraukų albumas. Šviesa, 1976. Tiražas 30000 egz. Kaina 4 rub. 64 kap.
1977
   *** L348-000 Mikalauskas V. Trumpa, bet nuostabi istorija. V. "Mintis", 1977. 116p., iliustr. 24 l. Tiražas 25000 egz. Kaina 96 kp. 
1978
   *** L652 Lietuvos fotografija 1978. Vilnius, Vaga. 1978. 15000 egz. Kaina 2 rb. 60 kp.  
1979
   *** L002-000. Karpavičius P. Fotografijos vadovas.-V.: Mokslas, 1979.-274 p., iliustr., 16 iliustr. lap.
1980
   *** L020-000. Gamtos fotografavimas. (Pagalbinė metodinė medžiaga). Lietuvos TSR Švietimo Ministerija Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis. Vilnius, 1980 m.
1983

   *** L003-000. Mikalauskas V. Filmuoju pats.-V.: Mokslas, 1983.-223 p., iliustr.- (Sužinok ir išmok)

1984
   *** L043-000. A. Mačiulis Fotografija reklamoje. Mokomasis leidinys. Lietuvos TSR Aukštojo ir Specialiojo vidurinio mokslo Ministerija Vilniaus technologijos technikumas. Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė redakcinė taryba. Vilnius, 1984.

   *** L845000 Algimantas Kunčius SUSITIKIMAI. Vilnius "Mintis" 1984. 

1987
   *** L013-000. Petrašiūnas A. Patarimai fotografuojantiems kraštotyrininkams. Vilnius, 1987.
   *** L328-000 Lietuvos fotografija 1983-1984. Sudarytojai Antanas Sutkus, Milda Šeškuvienė. "Mintis", Vilnius, 1987 m. Tiražas 30000 egz. Kaina 5,- rub.
1992
   *** L963000 Korkutienė Leona Kolegos. Fotoalbumas. Tiražas 5000 egz. Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1992.
1995
   *** L030-000. Virgilijus Juodakis Lietuvos fotografijos istorija 1854-1940.-V.: Austėja, 1995. – 168 p.: iliustr. 267
1996
   *** L054-000. Jonas Kuzminas Dėmesio: fotografuoju! Vadovėlis fotomėgėjui. Individuali J. Kuzmino įmonė. Kaunas. 1996.
1997
   *** L062-000. Amatai. 26-osios lietuvių fotografijos parodos Čikagoje katalogas. Sudarė Algimantas 63. Kezys. Budrio Lietuvių Foto Archyvas, Čikaga 1997 
   *** L059-000. Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 1997.
1998
   *** L060-000.  Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 1998.
   *** L065-000. Balys Buračas. Fotografijos. Iš lietuvos fotografijos istorijos. Sudarytojas Aleksandras Macijauskas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Baltos lankos, 1998 m.
1999
   *** L005-000 Ian Jeffrey. Fotografija. Trumpa istorija. R. Paknio leidykla, 1999.-136 iliustracijos, 8 iš jų-spalvotos
   *** L007-000. Žvirgždas Stanislovas Susipynusios vieno medžio šakos.-V.: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999.
   *** L064-000. Vaclovas Straukas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999 m., S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Tiražas 1000 egz.

   *** L815000 Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. Lithuanian Photography. Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 1999 m. 

   *** L842000 Jonas Strazdauskas Mažeikių kraštas. Mažeikių rajono kultūros rėmimo fondas. 1999. 

2000
   *** L029-000. Gamtos pasaka. Gimtinė. Katalogas. Tarptautinis moksleivių meninės kūrybos projektas. Vilnius, 2000.
   *** L061-000. Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 2000.
   *** L063-000. 13 Vitalijus Butyrinas. Leidykla "Vyzdys", Vilnius, 2000.
   *** L735-000 Algimantas Kezys. Kapinaitės Transcendencijos link. Algimanto Kezio fotografijų parodos "Kapinaitės - Transcendencijos link" katalogas. 2000 m. Tiražas 500 vnt. Išleido "Galerija", USA.
   Dėkoju Romualdui Vaitkui.
  

   *** L839000 Romualdas Požerskis Vargai ir džiaugsmai. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Kaunas. 2000.  

2001
   *** L058-000. Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija 2001. Lietuvos spaudos fotografų klubas. UAB "Sapnų sala.
   *** L066-000. Romualdas Rakauskas. Švelnumas. 1962-1971. Žydėjimas. 1974-1984. Švėkšnos vyrai. 1973. Šventinė nuotaika. 1984. Mūsų veidai. 1999-2001. Nuotraukų albumas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas. Vilnius, 2001 m.
   *** L067-000. Algimantas Kunčius. Tolių vaizdai. Distant images. Fotografijos. Baltos lankos, 2001 m.
   *** L070-000. Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien 2001 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2001 m.
2002

   *** L817000 Tai Lietuva. Lithuania in action. Lietuvos spaudos fotografija 2002. Vilnius 2002, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala".

   *** L961000 Petras Velička Fotografijos Photographs. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 2002. Sudarytojas Antanas Sutkus.
2003
   *** L648-005 Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas Fotografo ABC. 11-12 klasių dailės išplėstinio kurso modulio mokymo priemonė. Kaunas 2003.Tiražas 2000 egz. Individuali J. Kuzmino įmonė.

2004

   *** L025-000. Jonson, Dave Skaitmeniniai fotoaparatai. Kaunas: “Smaltijos” leidykla, 2004. 448 psl.
   *** L026-000. Kęstutis Ikamas Skaitmeninė fotografija. Kaunas: “Smaltijos” leidykla, 2004. 240 psl. 
   *** L071-000. Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien, 04 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2004 m.
   *** L636-000 Strazdauskas Jonas Mažeikiai: fotoalbumas. Klaipėda: S. Jokužio l-kla-sp., 2004.-48 p.: iliustr., liet., angl., vok., rus. 

   *** L818000 Tai Lietuva. Lithuania in action. Lietuvos spaudos fotografija 2004. Vilnius 2004, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala".

2005

   *** L028-000. Leonas Karaliūnas Senasis Joniškis. Fotografijos raida nuo 1895 iki 1945 metų. 2005 m.
   *** L068-000. Gamtos dienos. Jaunimo kino-foto forumas Indubakiuose, Vilko muziejuje. Katalogas. UAB "Utenos Indra", 2005 m.
   *** L651 Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija 2005. Vilnius 2005, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala". Tiražas 2500 vnt. 158 psl.
2006
   *** L089-000 Balys Buračas Vaikai. Tarpukario veidai. - Kaunas: Šviesa,2006.- 120 p.: iliustr. Įvadas: p. 5-9; biograf.: p. 116-117. ISBN 5-430-04476-8
   *** L081-000. Fotomintys. Tauragės fotografų klubo "Fotojūra" pirmasis fotoalbumas. Sauliaus Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.
   *** L073-000. Ona Jautakienė, Jonas Danauskas. Kelmė. Fotonovelės. Standartų spaustuvė. Tiražas 2000 egz. 2006 m. 
    *** L969000 Philip Andrews 500 skaitmenin4s fotografijos patarimų ir metodų. Išsamus skaitmeninės fotografijos gidas.
2007
   *** L082-000. Gurskis Jurijus. Skaitmeninė fotografija. - Kaunas: "Smaltijos" leidykla, 2007. 216 psl. ISBN 978-9955-707-19-6
   *** L086-067. John Hedgecoe Fotografijos knyga. Išmokite fotografuoti geriau. Leidimas lietuvių kalba, leidykla "Alma litera". Vilnius, 2007 m. Tiražas 2500 egz.
   *** L087-041. Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas Fotografijos meno pradmenys. 11-12 Vadovėlis XI-XII klasei. Kaunas. "Šviesa". Pirmasis leidimas 2007 m., tir. 3000 egz. 127 psl. su iliustr.

   *** L816000 Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,07 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2007 m. 

   *** L053-000. Michael B. Karbo. Skaitmeniniai fotoaparatai. Viskas apie skaitmeninę fotografiją. Išmok pats Nr. 22.
   *** L052-000. Michael B. Karbo. Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas. Nuotraukų apdorojimo įvadas. Išmok pats Nr. 23.
   *** L021-000. Tim Daly. Skaitmeninės fotografijos pagrindai. Alma littera.
   *** L513-000 Miestai ir miesteliai Balio Buračo akimis. XX a. 3-4 dešimtmetis. Balio Buračo negatyvų kolekcija. Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolekcijos. Kaunas, 2007. Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba. Tiražaas 1000 egz.  
   L534-025 Lietuvos fotografija Skirmanto Valiulio tekstas. - Kaunas: Šviesa, 2007. - 120 p.: iliustr. - (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą)
   *** L644-000 Skaitmeninis fotonuotraukų albumas. Akimirkos iš Tauragės miesto 500 metų jubiliejaus 2007 06 22 / 24  
2008
   *** L509-100. Valentinas Lukonas, Ona Jautakė. Tylos medus. Vilnius, UAB " NFS". 2008, 49 psl. Poezijos fotoalbumas.
   *** L514-039. Scott Kelby Skaitmeninė fotografija. Žingsnis po žingsnio - profesionalių fotografijų paslaptys. Foto profas UAB "Kitos knygos" Kaunas, 2008. 3000 egz.
   *** L535-030 Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas Kūrybinė Fotografija. Fotografijos žanrai. Metodinis leidinys 11-12 klasei. Kaunas, "Aušra". 2008. 126 p.: su iliustr. Tiražas 1000 egz.  
   *** L536-087  Michael Wright Skaitmeninė fotografija nuo A iki Z Alma littera, Vilnius, 2008.239 p. su iliustr. Tiražas 2500 egz. 
   *** L643-000 Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,08 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2008 m.  
   *** L737-050 Bulhak, Jan.  Šviesos estetika: fotografijos pagrindai / Jan Bulhak; [iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. - 207 p., [20] iliustr. lap. : iliustr. Kn. taip pat: Jano Bulhako literatūrinė kūryba / Stanislovas Žvirgždas, p. 5-8. 

   *** L844000 Gyvenimo fotografija. VŠĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas. 2008.

2009
   *** L559-000 Lietuvos spaudos fotografija'09. Lithunia in action. Lithuanian press photography. Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius, 2009.
   *** L637-000 Tarptautinės fotografijos parodos Gyvos žemės mintys katalogas. Mažeikiai 2009
   *** L645-020 Vytautas Butkus. Fotografijos. - Klaipėda,2009. - 108 p.: iliustr.  
   *** L657-090 Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,09 Lietuvos tūkstantmečio veidas.    Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijų fondas. Vilnius, 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio vardui ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-čiui paminėti. Sudarytojas ir dailininkas Algimantas Aleksandravičius, teksto autorius Alfredas Bumblauskas, kroniką parengė Stanislovas Žvirgždas. Su A. Aleksandravičiaus, A. Bumblausko ir J. Staselio autografais.
   *** L660-000 Tatjana Kuzmina. Jonas Kuzminas Lietuvių fotografijos mokykla. Metodinis leidinys. 2009 Kaunas, "Aušra". Tiražas 1000 vnt. 
   *** L738-035 Philip Andrews, Jamie Ewbank, Lee Frost, Rob Hull ir Chris Weston 1000 gudrybių ir patrimų, kaip fotografuoti ir filmuoti. Aktėja, lietuviškas leidimas, 2009. Spausdinta Singapūre.
   *** L847000 Artūras Šeštokas Šviesos kaligrafija 2003-2008. Lietuvos Fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2009.
2011
   *** L974000 Jonas Strazdauskas Žemaitijos rūkai. Fotografijos. Klaipėda, 2011. - 120 p.; iliustr. 1000 egz.
2012
   *** L959000 Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,12 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2012 m.
   *** L968000 Be pavadinimo. Tauragės fotografų klubas FOTOJŪRA, 2012. 1000 egz.
2013
   *** L962025 Arvydas Stubra Kasdienybės šviesa. Klaipėda: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2013. - 92 p., 76 fotogr. Su žmonos Romos autografu. 
   ***L964000 Fotografijos ratas Nr. 1(6) 2013 lapkritis. VŠĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas. Septintasis Tarptautinis spaudos fotografijos festivalis "Vilniaus fotografijos ratas"
   *** L971000 Vilmantas Dambrauskas Mano miesto portretai. Fotografijos muziejus. Šiaulių "Aušros" muziejaus leidykla. 2013. 500 egz.
   *** L973000 Gyvos žemės mintys'2013 Reflections of living earth'2013 Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai, 2013.
2014
   ***L960000 FotoSkrydis Kęstutis Fedirka. Kietas viršelis, 92 puslapiai. Kaina 80 Lt-. Didmeninė kaina 40 Lt-.
   ***L965000 Lietuvos spaudos fotografija'14 Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius 2014.
   ***L972008 Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. Katalogas. Rokiškio krašto muziejus. Vilnius, "Atkula"       2014 m. Sudarytojos Dalia Kiukienė, Nijolė Šniokienė. 400 egz. Su sudarytojų autografais.
2015
   *** L975033 Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus  / Jolanta Klietkutė. - Kretinga: [Jolanta Klietkutė], 2015. - 319, [1] p.:iliustr., faks., portr. - Santr. ang. ir lenk. - Bibliogr.: 171-173, 301-303, 306-308. - Asmenvardžių r-klė.: p. 316-319. Tiražas 500 egz. "Standartų spaustuvė". Vilnius.
   ***L975000 Lietuvos spaudos fotografija'15 Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius 2015.
   *** L976000 Gyvos žemės mintys'2015 Reflections of living earth'2015 Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai, 2015.
 
 
© 2006 Valentinas L.
Built for accessibility: W3C | CSS