Lietuvių kalba

 

   L840000
   LIETUVA ŠIANDIEN Sudarė Česlovas Zgirskis. Dailininkas Vytautas Kalinauskas. Leidykla "Mintis", Vilnius, 1964.

   

 

 

 

   L814000
   Lietuvos fotografija. Vilnius. Vaga. 1969 m. Sudarytojas Virgilijus Juodakis.  

   L069-000  
   Lietuvos fotografija. Sudarytojas Skirmantas Valiulis. Vaga. Vilnius, 1971 m.

   L348-000
   Mikalauskas V. Trumpa, bet nuostabi istorija. V. "Mintis", 1977. 116p., iliustr. 24 l. Tiražas 25000 egz. Kaina 96 kp.  

   L652
   Lietuvos fotografija 1978. Vilnius, Vaga. 1978. 15000 egz. Kaina 2 rb. 60 kp.  

 

 

   L845000
   Algimantas Kunčius SUSITIKIMAI. Vilnius "Mintis" 1984. 

   L328-000
   Lietuvos fotografija 1983-1984. Sudarytojai Antanas Sutkus, Milda Šeškuvienė. "Mintis", Vilnius, 1987 m. Tiražas 30000 egz. Kaina 5,- rub.

  

  *** L963000
  
Korkutienė Leona Kolegos. Fotoalbumas. Tiražas 5000 egz. Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1992.

   L062-000  
   Amatai.
26-osios lietuvių fotografijos parodos Čikagoje katalogas. Sudarė Algimantas Kezys. Budrio Lietuvių Foto Archyvas, Čikaga 1997

 

   L059-000 
   Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien.
Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 1997.

   L060-000 
   Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien.
Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 1998.

   L065-000  
   Balys Buračas. Fotografijos.
Iš lietuvos fotografijos istorijos. Sudarytojas Aleksandras Macijauskas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Baltos lankos, 1998 m.

 

   L007-000
   Žvirgždas Stanislovas Susipynusios vieno medžio šakos.-V.: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999.

   L064-000   
  
Vaclovas Straukas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999 m., S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Tiražas 1000 egz. 

 

 

   L815000
   Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien. Lithuanian Photography. Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 1999 m. 

 

   L842000
   Jonas Strazdauskas Mažeikių kraštas. Mažeikių rajono kultūros rėmimo fondas. 1999. 

   L839000
   Romualdas Požerskis Vargai ir džiaugsmai. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Kaunas. 2000.  

   L061-000 
   Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien.
Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius 2000.

   L063-000 
   13 Vitalijus Butyrinas. Leidykla "Vyzdys", Vilnius, 2000.

   L735-000
   Algimantas Kezys. Kapinaitės Transcendencijos link. Algimanto Kezio fotografijų parodos "Kapinaitės - Transcendencijos link" katalogas. 2000 m. Tiražas 500 vnt. Išleido "Galerija", USA.
   Dėkoju Romualdui Vaitkui.  

 

   L058-000 
   Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija 2001.
Lietuvos spaudos fotografų klubas. UAB "Sapnų sala".

   L066-000  
   Romualdas Rakauskas. Švelnumas. 1962-1971. Žydėjimas. 1974-1984. Švėkšnos vyrai. 1973. Šventinė nuotaika. 1984. Mūsų veidai. 1999-2001. Nuotraukų albumas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas. Vilnius, 2001 m.

   L067-000  
   Algimantas Kunčius. Tolių vaizdai. Distant images.
Fotografijos. Baltos lankos, 2001 m.

   L070-000  
   Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien 2001 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2001 m.

   

   *** L961000 Petras Velička Fotografijos Photographs. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 2002. Sudarytojas Antanas Sutkus.

 

   L817000   
  
Tai Lietuva. Lithuania in action. Lietuvos spaudos fotografija 2002. Vilnius 2002, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala".

 

   L636-000
   Strazdauskas Jonas Mažeikiai: fotoalbumas. Klaipėda: S. Jokužio l-kla-sp., 2004.-48 p.: iliustr., liet., angl., vok., rus. 

   L071-000   
   Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,04 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2004 m.   

  

 

   L818000   
  
Tai Lietuva. Lithuania in action. Lietuvos spaudos fotografija 2004. Vilnius 2004, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala".

   L028-000  
   Leonas Karaliūnas Senasis Joniškis. Fotografijos raida nuo 1895 iki 1945 metų. 2005 m.

 

   L651
  
Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija 2005. Vilnius 2005, Lietuvos spaudos fotografų klubas. Spausdino UAB "Sapnų sala". Tiražas 2500 vnt. 158 psl.

   L089-000
   Balys Buračas Vaikai. Tarpukario veidai. - Kaunas: Šviesa,2006.- 120 p.: iliustr. Įvadas: p. 5-9; biograf.: p. 116-117. ISBN 5-430-04476-8

   L081-000  
   Fotomintys. Tauragės fotografų klubo "Fotojūra" pirmasis fotoalbumas. Sauliaus Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006. 

   L073-000  
   Ona Jautakienė, Jonas Danauskas. Kelmė. Fotonovelės. Standartų spaustuvė. Tiražas 2000 egz. 2006 m.

   L513-000
   Miestai ir miesteliai Balio Buračo akimis. XX a. 3-4 dešimtmetis. Balio Buračo negatyvų kolekcija. Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolekcijos. Kaunas, 2007. Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba. Tiražaas 1000 egz.  

   L534-025
  
Lietuvos fotografija Skirmanto Valiulio tekstas. - Kaunas: Šviesa, 2007. - 120 p.: iliustr. - (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą)

   L816000
  
Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,07 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2007 m. 

   L644-000
   Skaitmeninis fotonuotraukų albumas. Akimirkos iš Tauragės miesto 500 metų jubiliejaus 2007 06 22 / 24
   Dėkoju Romualdui Vaitkui.
 

 

   L844000
   Gyvenimo fotografija. VŠĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas. 2008.

 

  

   L509-100
  
Valentinas Lukonas, Ona Jautakė. Tylos medus. Vilnius, UAB " NFS". 2008, 49 psl. Poezijos fotoalbumas.

   L643-000
  
Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,08 Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2008 m. 
   Dėkoju Romualdui Vaitkui.  

   L737-050
   Bulhak, Jan.  Šviesos estetika: fotografijos pagrindai / Jan Bulhak; [iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. - 207 p., [20] iliustr. lap. : iliustr. Kn. taip pat: Jano Bulhako literatūrinė kūryba / Stanislovas Žvirgždas, p. 5-8. 

 

   L523-000
   Lietuvos spaudos fotografija '08 Lietuvos spaudos fotografų klubas. UAB "Sapnų sala", 2008 Vilnius

   L645-020
   Vytautas Butkus. Fotografijos. - Klaipėda,2009. - 108 p.: iliustr.  

   L657-090
   Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,09 Lietuvos tūkstantmečio veidas.    Metraštis. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijų fondas. Vilnius, 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio vardui ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-čiui paminėti. Sudarytojas ir dailininkas Algimantas Aleksandravičius, teksto autorius Alfredas Bumblauskas, kroniką parengė Stanislovas Žvirgždas. Su A. Aleksandravičiaus, A. Bumblausko ir J. Staselio autografais.

   L559-000
   Lietuvos spaudos fotografija'09. Lithunia in action. Lithuanian press photography. Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius, 2009.

   L959000
  
Lietuvos Fotografija: vakar ir šiandien,12 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Vilnius, 2012 m. 

 

   L962025 
  
Arvydas Stubra Kasdienybės šviesa. Klaipėda: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2013. - 92 p., 76 fotogr. Su žmonos Romos autografu. 

 

L960000
   FotoSkrydis Kęstutis Fedirka. Kietas viršelis, 92 puslapiai. Kaina 80 Lt-. Didmeninė kaina 40 Lt-.

   L964000
   Fotografijos ratas Nr. 1(6) 2013 lapkritis. VŠĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas. Septintasis Tarptautinis spaudos fotografijos festivalis "Vilniaus fotografijos ratas"

   L524-000
   Vilniaus fotografijos ratas 2008. Lietuvos spaudos fotografų klubas 2008. Spausdino UAB "Sapnų sala", 2008 Vilnius. Atvirukų komplektas.  

   L490-000
   VŠĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas. Redaktorius Jonas Staselis.

   L637-000
   Tarptautinės fotografijos parodos Gyvos žemės mintys katalogas. Mažeikiai 2009

   L029-000  
   Gamtos pasaka. Gimtinė. Katalogas. Tarptautinis moksleivių meninės kūrybos projektas. Vilnius, 2000.

   L068-000  
   Gamtos dienos. Jaunimo kino-foto forumas Indubakiuose, Vilko muziejuje. Katalogas. UAB "Utenos Indra", 2005 m.

 

  L847000
  
Artūras Šeštokas Šviesos kaligrafija 2003-2008. Lietuvos Fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2009.

  

   L974000
   Jonas Strazdauskas Žemaitijos rūkai. Fotografijos. Klaipėda, 2011. - 120 p.; iliustr. 1000 egz.

   

   L968000
   Be pavadinimo. Tauragės fotografų klubas FOTOJŪRA, 2012. 1000 egz.

   L971000
  
Vilmantas Dambrauskas Mano miesto portretai. Fotografijos muziejus. Šiaulių "Aušros" muziejaus leidykla. 2013. 500 egz. Dėkoju Mildai Knyzelienei.

   L973000
   Gyvos žemės mintys'2013 Reflections of living earth'2013 Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai, 2013.

   L972008
   Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. Katalogas. Rokiškio krašto muziejus. Vilnius, "Atkula"       2014 m. Sudarytojos Dalia Kiukienė, Nijolė Šniokienė. 400 egz. Su sudarytojų autografais.

 

   L965000
   Lietuvos spaudos fotografija'14 Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius 2014.
Dėkoju R. Vaitkui.

 

   L975033
   Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus  / Jolanta Klietkutė. - Kretinga: [Jolanta Klietkutė], 2015. - 319, [1] p.:iliustr., faks., portr. - Santr. ang. ir lenk. - Bibliogr.: 171-173, 301-303, 306-308. - Asmenvardžių r-klė.: p. 316-319. Tiražas 500 egz. "Standartų spaustuvė". Vilnius.

   L976000
   Gyvos žemės mintys'2015 Reflections of living earth'2015 Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai, 2015.

    L975000
  
Lietuvos spaudos fotografija'15 Lietuvos spaudos fotografų klubas. Vilnius 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2006 Valentinas L.
Built for accessibility: W3C | CSS